Arhiva

Objavljen: Građevinar 76 (2024) 1
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj strukture pora na čvrstoću betona od eolskog pijeska

Huimei Zhang, Shihang Zheng, Panyuan Jing, Chao Yuan, Yugen Li

Sažetak

Kako bi se istražio utjecaj karakteristika strukture pora betona od eolskog pijeska na mehanička svojstva, provedena su makroskopska mehanička ispitivanja betona od eolskog pijeska pod različitim uvjetima, a analizirani su i utjecaj vodocementnog omjera, te udjela pijeska i stope zamjene eolskog pijeska na tlačnu čvrstoću. Unutarnja mikroskopska struktura pora ispitana je pomoću skenirajuće elektronske mikroskopije i nuklearne magnetske rezonancije. Utjecaj parametara strukture pora na tlačnu čvrstoću određen je sivom relacijskom analizom, te je utvrđen model čvrstoće i strukture pora.

Ključne riječi
beton od eolskog pijeska, mehanička svojstva, struktura pora, model funkcije

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Zhang, H., Zheng, S., Jing, P., Yuan, C., Li, Y.: Utjecaj strukture pora na čvrstoću betona od eolskog pijeska, GRAĐEVINAR, 76 (2024) 1, pp. 34-45, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3602.2022

ILI:

Zhang, H., Zheng, S., Jing, P., Yuan, C., Li, Y. (2024). Utjecaj strukture pora na čvrstoću betona od eolskog pijeska, GRAĐEVINAR, 76 (1), 34-45, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3602.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1 Huimei Zhang WEB
Huimei Zhang
Sveučilište znanosti i tehnologije Xian, Kina
Odjel za mehaniku
2 Shihang Zheng WEB
Shihang Zheng
Sveučilište znanosti i tehnologije Xian, Kina
Fakultet za arhitekturu i građevinarstvo
3 Panyuan Jing WEB
Panyuan Jing
Prvi ured Kine za metaluršku geologiju, Kina
4 Chao Yuan WEB
Chao Yuan
Sveučilište znanosti i tehnologije Xian, Kina
Odjel za mehaniku
5 Yugen Li WEB
Yugen Li
Sveučilište Yulin, Kina
Fakultet arhitektonskog inženjerstva