Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 11
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Fizikalna svojstva tla u zidovima tradicijskih kuća od nabijene zemlje u istočnoj Hrvatskoj

Jelena Kaluđer, Ivan Kraus, Ana Perić, Ivana Brkanić Mihić

Sažetak

Na području istočne Hrvatske u prošlosti su se tradicionalno gradile kuće od nabijene zemlje. Pri odabiru tla za gradnju takvih kuća potrebno je voditi računa o njegovim svojstvima. U Republici Hrvatskoj ne postoje norme ili preporuke za gradnju takvih kuća, pa je danas njihova gradnja gotovo nepostojeća, a obnova postojećih kuća otežana. Obilaskom već izgrađenih objekata od nabijene zemlje prikupljeni su uzorci s ciljem ispitivanja svojstava tla i mogućim formiranjem detaljnih preporuka za područje istočne Hrvatske u skorijoj budućnosti. Rezultati ispitivanja Atterbergovih granica pokazali su dobro podudaranje s rezultatima objavljenim u literaturi i preporukama iz inozemstva, ali su uočena odstupanja u granulometrijskom sastavu.

Ključne riječi
tradicijske kuće, nabijena zemlja, granulometrijski sastav, Atterbergove granice, organske tvari, gustoća

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kaluđer, J., Kraus, I., Perić, A., Brkanić Mihić, I.: Fizikalna svojstva tla u zidovima tradicijskih kuća od nabijene zemlje u istočnoj Hrvatskoj, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 11, pp. 1067-1074, doi: https://doi.org/0.14256/JCE.3608.2022

ILI:

Kaluđer, J., Kraus, I., Perić, A., Brkanić Mihić, I. (2023). Fizikalna svojstva tla u zidovima tradicijskih kuća od nabijene zemlje u istočnoj Hrvatskoj, GRAĐEVINAR, 75 (11), 1067-1074, doi: https://doi.org/0.14256/JCE.3608.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
KALUDjER WEB
Jelena Kaluđer
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
KRAUS WEB
Ivan Kraus
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
PERIC WEB
Ana Perić
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Brkanic Mihic WEB
Ivana Brkanić Mihić
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek