Arhiva

UDK: 624.074/75:699.84
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 2
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Nelinearni model prostornih konstrukcija s primjenom na potresnu otpornost

Boris Trogrlić, Ante Mihanović

Sažetak

Prikazan je materijalno i geometrijski nelinearan numerički model prostornih okvirnih konstrukcija. Geometrijska nelinearnost obuhvaća gubitak stabilnosti izvijanjem, uvrtanjem ili izbočenjem grednih elemenata, a materijalna nelinearnost prati naponsko-deformacijsko stanje svakog presjeka modelom distribuirane plastifikacije. Opterećenje se povećava do sloma, a moguće ga je nanositi u dvije faze, što je praktično za odvojenu simulaciju vertikalnog i horizontalnog djelovanja.

Ključne riječi
nelinearni model, okvirna konstrukcija, potresna otpornost, geometrijska nelinearnost, materijalna nelinearnost, prostorna konstrukcija, opterećenje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Trogrlić, B., Mihanović, A.: Nelinearni model prostornih konstrukcija s primjenom na potresnu otpornost, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 2

ILI:

Trogrlić, B., Mihanović, A. (2011). Nelinearni model prostornih konstrukcija s primjenom na potresnu otpornost, GRAĐEVINAR, 63 (2)
Autori:
TROGRLIC BORIS
Boris Trogrlić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Mihanovic Ante
Ante Mihanović
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije