Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 7
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza betona ojačanog vlaknima za betonske kolnike na slabo nosivom tlu

Tacettin Geçkil, Mehmet Mahmut Tanyıldızı, Ceren Beyza İnce

Sažetak

U ovom su radu analizirani učinci primjene čeličnih vlakana u betonu na debljinu i trošak gradnje betonskog kolnika. Ispitana su fizikalna i mehanička svojstva uzoraka betona ojačanog vlaknima. Rezultati ispitivanja su pokazali da se povećanjem udjela čeličnih vlakana smanjuje obradljivost i tlačna čvrstoća uzoraka, ali se povećava njihova čvrstoća na savijanje i vlačna čvrstoća cijepanjem. Osim toga, prema proračunima metode AASHTO 1993, s povećanjem udjela čeličnih vlakana u betonu, debljina betonskog kolnika smanjuje se od 4,35 % do 18,66 %, a trošak gradnje kolnika povećava se za 56,50 % do 74,07 %.

Ključne riječi
betonski kolnik, čelična vlakna, AASHTO metoda, mehaničke karakteristike, analiza troška

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Geçkil, T., Tanyıldızı, M. M., İnce, C. B.: Analiza betona ojačanog vlaknima za betonske kolnike na slabo nosivom tlu, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 7, pp. 665-678, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3619.2022

ILI:

Geçkil, T., Tanyıldızı, M. M., İnce, C. B. (2023). Analiza betona ojačanog vlaknima za betonske kolnike na slabo nosivom tlu, GRAĐEVINAR, 75 (7), 665-678, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3619.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Tacettin WEB
Tacettin Geçkil
Sveučilište Inonu, Malatya, Turska
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
3570 A2 WEB
Mehmet Mahmut Tanyıldızı
Sveučilište Inonu, Malatya, Turska
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
Beyza WEB
Ceren Beyza İnce
Sveučilište Inonu, Malatya, Turska
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo