Arhiva

UDK: 625.711.002
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 8
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Radovi Konstruktor-inženjeringa u cestogradnji

Dušan Miličić

Sažetak

U članku je dan pregled radova Konstruktor–inženjeringa u izgradnji cestovne infrastrukture u posljednjih deset godina. Istaknuto je značajno sudjelovanje tvrtke u izgradnji mreže autocesta u Hrvatskoj i drugih cesta te na rekonstrukciji državne ceste D-8 (Jadranske magistrale). Detaljnije su opisani radovi na pojedinim dionicama autocesta Zagreb-Split, Zagreb-Rijeka, Zagreb-Goričan i Zagreb-Macelj te rekonstrukcije na cesti D-8. Opisani su radovi na trećoj dionici obilaznice Splita.

Ključne riječi
autoceste, ceste, dionice autoceste, rekonstrukcija državne ceste D-8, obilaznica Split, cestogradnja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Miličić, D.: Radovi Konstruktor-inženjeringa u cestogradnji, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 8

ILI:

Miličić, D. (2005). Radovi Konstruktor-inženjeringa u cestogradnji, GRAĐEVINAR, 57 (8)
Autori:

Dušan Miličić
Konstruktor-inženjering d.d.