Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 5
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Svojstva svježeg i očvrsnulog betona s dodatkom crvenog mulja i silicijske prašine

Marko Ćećez, Merima Šahinagić-Isović

Sažetak

U posljednjih nekoliko godina proveden je odrđeni broj istraživanja o korištenju ostataka boksita iz proizvodnje aluminija (poznatog kao crveni mulj) u građevinskoj industriji. Zbog svojih povoljnih kemijskih svojstava, ovaj materijal posebno je zanimljiv kao djelomična zamjena cementa u betonu. U ovom su istraživanju proučavani crveni mulj i silicijska prašina kao djelomične zamjene cementa u betonu. Ispitano je pet mješavina u kojima je cement zamijenjen s 0, 5, 10, 15 i 20 % crvenog mulja. Osim toga, u svim mješavinama cement je zamijenjen s 10 % silicijske prašine u odnosu na masu cementa. Da bi se odredila svojstva svježeg betona, ispitani su obradivost, gustoća i udio zraka. U očvrsnulom stanju ispitani su gustoća, upijanje vode, tlačna čvrstoća, vlačna čvrstoća cijepanjem, prodor vode i otpornost na smrzavanje i odmrzavanje. Rezultati su pokazali da se kod betona s manjom količinom crvenog mulja dobivaju zadovoljavajuća svojstva u svježem i očvrsnulom stanju.

Ključne riječi
beton, crveni mulj, silicijska prašina, svojstva očvrsnulog betona, trajnost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ćećez, M., Šahinagić-Isović, M.: Svojstva svježeg i očvrsnulog betona s dodatkom crvenog mulja i silicijske prašine, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 5, pp. 439-449, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3620.2022

ILI:

Ćećez, M., Šahinagić-Isović, M. (2023). Svojstva svježeg i očvrsnulog betona s dodatkom crvenog mulja i silicijske prašine, GRAĐEVINAR, 75 (5), 439-449, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3620.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Marko Cecez WEB
Marko Ćećez
Sveučilište "Džemal Bijedić" Mostar
Građevinski fakultet
Merima Sahinagic Isovic WEB
Merima Šahinagić-Isović
Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru,
Građevinski fakultet