Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 5
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Nelinearno mikromehaničko ponašanje heterogenog makadama stabiliziranog cementom

Chengcheng Luo, Zhan-you Yan, Jun-zhuo Liu, Han LI

Sažetak

Ovim istraživanjem nastoji se ispitati unutarnje mehaničko ponašanje makadama stabiliziranog cementom koje je oštećeno opterećenjem uslijed uranjanja u vodu. Izradom modela numeričke analize ispitani su mehanizam slabljenja makadamskog materijala stabiliziranog cementom i unutarnje mikromehaničko ponašanje uzoraka. Rezultati dobiveni numeričkom simulacijom uspoređeni su s laboratorijskim podacima. Pogreška uslijed vršnog naprezanja iznosila je 2,414 %, a najveća je pogreška u naprezanju odgovarala vršnom naprezanju uzoraka pri različitom trajanju uranjanja te je iznosila 3,05 %. Usporedbom razdiobe smjera normalnih i tangentnih kontaktnih sila u svakoj fazi ustanovilo se da su tangentne sile pri približno 0º, 90º, 180º i 270º puno manje nego one pri drugim kutovima. U fazi vršnog naprezanja, normalni kontaktni kutovi između 45-135º i 225-285º znatno su viši od onih pod drugim kutovima. Kad je model M (srednji faktor) manji od 20, vršno naprezanje značajno se promijenilo i povećalo kao funkcija M. Kad je M bio veći od 20, vršno naprezanje variralo je unutar malog raspona kao funkcija M. Prikazano istraživanje nudi novu metodu ispitivanja u svrhu analize strukturnih mehaničkih učinaka koje imaju kolničke konstrukcije temeljene na makadamima stabiliziranim cementom i oštećenim uslijed uranjanja u vodu.

Ključne riječi
makadam, stabilizacija cementom, oštećenje izazvano uranjanjem, ispitivanje jednoosnog zbijanja, diskretni element

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Luo, C., Yan, Z., Liu, J., LI, . H.: Nelinearno mikromehaničko ponašanje heterogenog makadama stabiliziranog cementom, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 5, pp. 429-438, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3624.2022

ILI:

Luo, C., Yan, Z., Liu, J., LI, . H. (2023). Nelinearno mikromehaničko ponašanje heterogenog makadama stabiliziranog cementom, GRAĐEVINAR, 75 (5), 429-438, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3624.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Chengcheng LUO WEB
Chengcheng Luo
Sveučilište Shijiazhuang Tiedao, Kina
Fakultet prometnih znanosti
Zhanyou YAN WEB
Zhan-you Yan
Sveučilište Shijiazhuang Tiedao, Kina
Fakultet prometnih znanosti
Junzhuo LIU WEB
Jun-zhuo Liu
Sveučilište Shijiazhuang Tiedao, Kina
Fakultet prometnih znanosti
Han LI WEB
Han LI
Sveučilište Shijiazhuang Tiedao, Kina
Fakultet prometnih znanosti