Arhiva

Objavljen: Građevinar 76 (2024) 1
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ponašanje AB stupova zaštićenih aluminijskom pjenom zatvorenih ćelija (CAF) različitih debljina u slučaju udara

Jingdong Liu, Benying Wu, Xiwu Zhou, Bo Wang, Wenchao Zhang

Sažetak

S obzirom na to da sudari brodova u mostove mogu uzrokovati ozbiljna oštećenosti dijelova stupa, u radu je istražen zaštitni učinak aluminijske pjene zatvorenih ćelija (CAF) na armiranobetonskim (AB) stupovima. Ispitivan je utjecaj CAF-a različitih debljina na otpornost na udare uzoraka AB stupa analizirajući udarnu silu, pomak, deformaciju armature, ostale dinamičke odzive uzoraka AB stupa, te razinu oštećenosti AB stupova pomoću ultravisokog sustava za ispitivanje udarom čekića. Rezultati pokazuju da je materijal CAF-a bio u linearnoj elastičnoj fazi kada je brzina udara bila unutar 0,76 do 1,14 m/s. Kada su debljine povećane s 50 mm na 75 mm i 100 mm, udarna sila i pomaci testirani iz dvije skupine uzoraka pokazali su sve veći pad. Materijal CAF-a promatran je u fazi popuštanja kada je vrijednost brzine udara bila unutar 1,14 do 1,98 m/s. U tim je uvjetima materijal CAF-a pokazao najbolju potrošnju energije i apsorbirao udarnu energiju u gotovo stalnoj fazi naprezanja, a udarna je sila ostala približno konstantna. U ovom istraživanju otkriveno je da u uvjetima visokog energetskog udara, materijali CAF-a s većim debljinama odgađaju ulazak u fazu očvršćivanja što rezultira boljom kontrolom lateralnih dinamičkih odziva AB stupova.

Ključne riječi
konstrukcija mosta, sprječavanje sudara, aluminijska pjena zatvorenih ćelija (CAF), horizontalni udar, otpornost na udare

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Liu, J., Wu, B., Zhou, X., Wang, B., Zhang, W.: Ponašanje AB stupova zaštićenih aluminijskom pjenom zatvorenih ćelija (CAF) različitih debljina u slučaju udara, GRAĐEVINAR, 76 (2024) 1, pp. 9-24, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3629.2022

ILI:

Liu, J., Wu, B., Zhou, X., Wang, B., Zhang, W. (2024). Ponašanje AB stupova zaštićenih aluminijskom pjenom zatvorenih ćelija (CAF) različitih debljina u slučaju udara, GRAĐEVINAR, 76 (1), 9-24, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3629.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
2 Jingdong Liu WEB
Jingdong Liu
Sveučilište Foshan, Foshan, Kina
Škola za transport, građevinarstvo i arhitekturu
Benying Wu WEB
Benying Wu
Sveučilište Foshan, Foshan, Kina
Škola za transport, građevinarstvo i arhitekturu
1 Xiwu Zhou WEB
Xiwu Zhou
Sveučilište Foshan, Foshan, Kina
Škola za transport, građevinarstvo i arhitekturu
3 Bo Wang WEB
Bo Wang
Sveučilište Foshan, Foshan, Kina
Škola za transport, građevinarstvo i arhitekturu
4 Wenchao Zhang WEB
Wenchao Zhang
Sveučilište Tongji, Šangaj, Kina
Odjel za inženjerstvo mostova