Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 6
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Skalarna i vektorska analiza ranjivosti tipskih AB stupova mostova u Alžiru

Fouad Kehila, Mebarek Khelfi, Mounir Ait Belkacem

Sažetak

Ovaj rad predstavlja i analizira pristup za izvođenje skalarne i vektorske ocjene ranjivosti tipskih AB stupova mostova u Alžiru. Putem inkrementalne dinamičke analize, seizmički je odziv izračunan uzimajući u obzir 60 seizmičkih gibanja tla i 10 mjera intenziteta (IM). Optimalni IM za skalarnu analizu procijenjen je i odabran pomoću regresijske analize. Provjeren je na temelju nekoliko metrika uključujući korelaciju, učinkovitost, praktičnost i sposobnost. Vektorska analiza ranjivosti, uz primjenu dva para IM-ova izračunana je i uspoređena s krivuljama ranjivosti dobivenim skalarnom analizom. Usporedba je pokazala da se u analizi ranjivosti vjerojatnost štete može podcijeniti ili precijeniti.

Ključne riječi
krivulje ranjivosti, inkrementalna dinamička analiza, mjera intenziteta, granična stanja, seizmičko ponašanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kehila, F., Khelfi, M., Belkacem, M. A.: Skalarna i vektorska analiza ranjivosti tipskih AB stupova mostova u Alžiru, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 6, pp. 577-590, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3630.2022

ILI:

Kehila, F., Khelfi, M., Belkacem, M. A. (2023). Skalarna i vektorska analiza ranjivosti tipskih AB stupova mostova u Alžiru, GRAĐEVINAR, 75 (6), 577-590, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3630.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
fouad pp
Fouad Kehila
Nacionalni istraživački centar za potresno inženjerstvo CGS, Alžir
Odjel za građevinarstvo
KHELFI PHOTO
Mebarek Khelfi
Nacionalni istraživački centar za potresno inženjerstvo CGS, Alžir
Odjel za građevinarstvo
AIT BELKACEM WEB
Mounir Ait Belkacem
Nacionalni istraživački centar za potresno inženjerstvo CGS, Alžir
Odjel za građevinarstvo