Arhiva

UDK: 725/728+699.86:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Energijsko certificiranje zgrada

Dunja Mikulić, Nina Štirmer, Bojan Milovanović, Ivana Banjad Pečur

Sažetak

U uvodnom dijelu se opisuje značenje energijskog certifikata za zgradu. Dalje su opisani osnovni zahtjevi Direktive 2010/31/EU o energijskom svojstvu zgrada te svrha i način izrade energijskog certifikata. Prikazani su osnovni elementi energijskog pregleda novih i postojećih zgrada u svrhu izrade energijskog certifikata. Opisane su najčešće metode mjerenja za utvrđivanju energijskog svojstva zgrade: mjerenje zrakopropusnosti (Blower Door Test) i uporaba infracrvene termografije.

Ključne riječi
energijski certifikat, energijsko svojstvo, energijski pregled, zrakopropusnost, infracrvena termografija, zgrada

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mikulić, D., Štirmer, N., Milovanović, B., Banjad Pečur, I. .: Energijsko certificiranje zgrada, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 12

ILI:

Mikulić, D., Štirmer, N., Milovanović, B., Banjad Pečur, I. . (2010). Energijsko certificiranje zgrada, GRAĐEVINAR, 62 (12)
Autori:

Dunja Mikulić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Nina Štirmer
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za materijale
1 Bojan Milovanovic WEB
Bojan Milovanović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za materijale
Ivana Banjad Pecur WEB
Ivana Banjad Pečur
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za materijale