Arhiva

UDK: 624.01·725/727
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 8
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Rad Konstruktor-inženjeringa u visokogradnji

Boris Ramljak

Sažetak

Visokogradnja je uvijek bila važna djelatnost Konstruktora, iako je tvrtka najvećim dijelom bila orijentirana prema niskogradnji. Danas visokogradnja obuhvaća gotovo petinu ukupnog poslovanja Konstruktor–inženjeringa. Istaknuti su problemi koji otežavaju radove u visokogradnji, posebno brojnost i isprepletenost različitih vrsta radova te nedostatak stručnih radnika. Na kraju su navedene brojne značajnije građevine koje je tvrtka izvodila tijekum posljednjih desetak godina.

Ključne riječi
niskogradnja, struktura radova, radna snaga, podizvoditelji, izvedene građevine, visokogradnja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ramljak, B.: Rad Konstruktor-inženjeringa u visokogradnji, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 8

ILI:

Ramljak, B. (2005). Rad Konstruktor-inženjeringa u visokogradnji, GRAĐEVINAR, 57 (8)
Autori:

Boris Ramljak
Konstruktor-inženjering d.d.