Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 12
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Procjena vjerojatnosti gubitka radnih dana zbog nesreća na radu u cestogradnji

Atiye Bilim, Osman Nuri Çelik

Sažetak

Opasnosti na radnom mjestu i nesreće na radu u cestogradnji predstavljaju značajne rizike za sigurnost i produktivnost radnika te zahtijevaju sveobuhvatno razumijevanje uzroka koji utječu na gubitak radnih dana. Cilj ovog istraživanja je odrediti vjerojatnost gubitka radnih dana zbog nesreća na radu koje se događaju radnicima u cestogradnji na temelju individualnih karakteristika i zaštite na radu. U analizi podataka primjenjene su statističke analize jedne varijable, unakrsne analize tablica i binarna logistička regresija. Binarna logistička regresijska analiza provedena je na temelju podatka o 5519 nesreća na radu u cestogradnji između 2013. i 2016. godine. Nezavisne varijable odnose se na dob radnika, spol, bračni status, obuku iz područja zaštite na radu (engl. occupational health and safety - OHS), iskustvo, obrazovanje, zanimanje, godišnje doba, lokaciju nesreće i uzrok koji je prouzročio nesreću. Pomoću j predloženog modela je vjerojatnost gubitka radnog dana na temelju iskustva radnika, obrazovanja u području zaštite na radu, godišnjeg doba, lokacije i materijala. Istraživanje pokazuje primjenjivost analize logaritamska regresije u određivanju vjerojatnosti gubitka radnog dana zbog nesreća na radu. Takav pristup može se koristiti u različitim sektorima, jer doprinosi smanjenju nesreća na radu i povezanih troškova zbog gubitka radnih dana, a promovira zdravlje i sigurnost radnika i politike održive gradnje.

Ključne riječi
nesreća na radu, logistička regresija, cestogradnja, zaštita na radu

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bilim, A., Çelik, O. N.: Procjena vjerojatnosti gubitka radnih dana zbog nesreća na radu u cestogradnji, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 12, pp. 1183-1192, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3660.2022

ILI:

Bilim, A., Çelik, O. N. (2023). Procjena vjerojatnosti gubitka radnih dana zbog nesreća na radu u cestogradnji, GRAĐEVINAR, 75 (12), 1183-1192, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3660.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1 Atiye Bilim WEB
Atiye Bilim
Tehničko sveučilište Konya, Konya, Turska
Odjel za program zaštite zdravlja i sigurnosti na radu
2 Osman Nuri Celik WEB
Osman Nuri Çelik
Tehničko sveučilište Konya, Konya, Turska
Odjel za građevinarstvo