Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 8
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Procjena pokazatelja zbijenosti tla pomoću granice žilavosti

Satoru Shimobe, Eyyüb Karakan, Alper Sezer

Sažetak

Evaluacija parametara zbijenosti tla od ključne je važnosti za ocjenu kontrole kakvoće u geotehničkom inženjerstvu. Jedna od mogućnosti za to jest primjena granice žilavosti koja se definira kao udio vode pri kojem se ponašanje sitnozrnatog tla mijenja od gotovo ljepljivoplastičnog do žilavoplastičnog. Rezultati provedenih više od 1000 ispitivanja, uključujući ispitivanja svojstva zbijenosti i Atterbergovih granica prikupljeni su u bazu podataka radi utvrđivanja korelacija između granice žilavosti, Atterbergovih granica optimalnog stupnja zasićenosti i svojstava zbijenosti. Rezultati pokazuju da granica žilavosti ima potencijal za procjenu mnogih indeksa i pokazatelja zbijenosti različitih vrsta tala.

Ključne riječi
Atterbergove granice, granica žilavosti, optimalan stupanj zasićenosti, svojstva zbijenosti, fizicka svojstva

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Shimobe, S., Karakan, E., Sezer, A.: Procjena pokazatelja zbijenosti tla pomoću granice žilavosti, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 8, pp. 785-801, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3663.2022

ILI:

Shimobe, S., Karakan, E., Sezer, A. (2023). Procjena pokazatelja zbijenosti tla pomoću granice žilavosti, GRAĐEVINAR, 75 (8), 785-801, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3663.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Satoru Shimobe
Satoru Shimobe
Sveučilište Nihon, Japan
Fakultet znanosti i tehnologije
3558 Autor WEB
Eyyüb Karakan
Sveučilište Kilis 7 Aralik, Kilis, Turska
Odjel za građevinarstvo
Alper Sezer
Alper Sezer
Sveučilište Ege, Izmir, Turska
Odjel za građevinarstvo