Arhiva

UDK: 628.21·627.33
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 8
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Kanalizacijski kolektor u Splitskoj luci

Vedran Marketić

Sažetak

Na primjeru izvedbe radova na kanalizacijskom kolektoru u splitskoj luci prikazana je složena tehnologija i organizacija građenja u prometno opterećenoj gradskoj sredini. Opisani su radovi Konstruktor-inženjeringa na najsloženijem obalnom dijelu, koji obuhvaća područje od gradske tržnice do Katalinića brijega, u okviru kojih je izvedena kanalizacijska mreža istočno od željezničkog kolodvora, crpna stanica, kanal iz grada predtretmana te novi difuzor na ispustu iz kolektora.

Ključne riječi
kanalizacijski kolektor, kanalizacijska mreža, tehnologija građenja, organizacija građenja, gradska sredina, splitska luka

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Marketić, V.: Kanalizacijski kolektor u Splitskoj luci, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 8

ILI:

Marketić, V. (2005). Kanalizacijski kolektor u Splitskoj luci, GRAĐEVINAR, 57 (8)
Autori:

Vedran Marketić
Konstruktor-inženjering d.d.