Arhiva

UDK: 624.072./074:624.043
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 12
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Proračun kupola i cilindričnih zidova

Srečko Pičulin, Ivana Mekjavić

Sažetak

Dan je kratki povijesni pregled izvedenih tankih betonskih ljusaka, cilindričnih zidova i kupola. Predstavljena je teorija tankih ljusaka primijenjena u proračunu interakcije kupole, prstena i zida kako bi se dala usporedba tih rezultata s rezultatima dobivenim proračunom metodom konačnih elemenata. Istaknuto je da su se rezultati proračuna metodom konačnih elemenata pokazali vrlo pouzdanim te se preporučuje uporaba te metode pri projektiranju navedenih vrsta konstrukcija.

Ključne riječi
kupola, cilindrični zid, teorija ljusaka, proračun, metoda konačnih elemenata, ljuska

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Pičulin, S., Mekjavić, I.: Proračun kupola i cilindričnih zidova, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 12

ILI:

Pičulin, S., Mekjavić, I. (2010). Proračun kupola i cilindričnih zidova, GRAĐEVINAR, 62 (12)
Autori:

Srečko Pičulin
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Ivana Mekjavić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet