Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 8
Tip rada: Znanstveni rad-prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Bambus kao armatura u betonskim konstrukcijama: pregled literature

M Sadique Ameen, Debarati Datta

Sažetak

Proizvodnja konvencionalnih građevnih materijala kao što su čelik, beton i opeka uzrokuje značajno iskorištavanje prirodnih resursa i emisiju stakleničkih plinova. Stoga je potrebna primjena alternativnih, ekološki prihvatljivih, održivih i jeftinih građevnih materijala. Bambus je prirodni materijal koji može zamijeniti čelik u raznim konstrukcijama. U nekim istraživanjima razmatran je potencijal bambusa kao zamjene za čelik u konstrukcijama. Ovaj rad pruža pregled literature o uporabi betona armiranog bambusom u različitim zemljama.

Ključne riječi
štapovi od bambusa, konstrukcijski elementi, predgotovljeni zidni paneli, kemijski tretmani, različite norme, veza bambus-beton

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ameen, M. S., Datta, D.: Bambus kao armatura u betonskim konstrukcijama: pregled literature, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 8, pp. 803-818, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3681.2022

ILI:

Ameen, M. S., Datta, D. (2023). Bambus kao armatura u betonskim konstrukcijama: pregled literature, GRAĐEVINAR, 75 (8), 803-818, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3681.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
PHOTO7
M Sadique Ameen
Nacionalni institut Visvesvaraya za tehnologiju, Indija
Debarati photo
Debarati Datta
Nacionalni institut Visvesvaraya za tehnologiju, Indija