Arhiva

UDK: 625.84/85:620.179.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 2
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Određivanje debljine slojeva asfalta i betona nerazornom metodom

Dalibor Sekulić, Andrea Strineka, Jasna Putrić Brkić

Sažetak

Prikazano je istraživanje mogućnosti uporabe nerazorne metode ispitivanja zasnovane na refleksiji i transmisiji zvučnih valova u svrhu mjerenja debljine asfaltnih i betonskih slojeva. Opisana teorija odziva slojevitih konstrukcija na točkasti udarac male energije potvrđena je mjerenjima na uzorcima i probnom polju. Utvrđeno je da je moguće mjerenje debljine slojeva asfalta i betona uz ograničenja vezana uz temperaturu pri ispitivanju i razlike akustičnih impedancija slojeva.

Ključne riječi
betonski sloj, debljina, zvučni valovi, uzorak, probno polje, asfaltni sloj

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Sekulić, D., Strineka, A., Putrić Brkić, J.: Određivanje debljine slojeva asfalta i betona nerazornom metodom, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 2

ILI:

Sekulić, D., Strineka, A., Putrić Brkić, J. (2011). Određivanje debljine slojeva asfalta i betona nerazornom metodom, GRAĐEVINAR, 63 (2)
Autori:

Dalibor Sekulić
Institut IGH d.d. Zagreb

Andrea Strineka
Institut IGH d.d. Zagreb

Jasna Putrić Brkić
Institut IGH d.d. Zagreb