Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 8
Tip rada: Znanstveni rad-prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza životnog ciklusa armiranobetonske ploče kroz tri scenarija gospodarenja otpadom

Ivana Carević, Helena Naletilić, Nina Štirmer

Sažetak

U radu je prikazana analiza životnog ciklusa armiranobetonske podne ploče s posebnim naglaskom na kraj životnog vijeka. Prikazana su tri scenarija kraja životnog vijeka odnosno gospodarenja otpadom: scenarij I (trenutna situacija gospodarenja građevnim otpadom u Republici Hrvatskoj), scenarij II (100 % odlaganje na odlagalište) i scenarij III (potpuna oporaba građevnog otpada). Cilj je prikazati ekološke prednosti recikliranja u smjeru održive gradnje, ali i odrediti faze u životnom vijeku armiranobetonske podne ploče koje imaju najnegativniji utjecaj na okoliš. Na osnovi provedene analize, najveći negativni doprinos utjecaju na okoliš ima faza proizvodnje koja obuhvaća nabavu sirovina, njihovu obradu i prijevoz do mjesta proizvodnje samog građevnog proizvoda. Analiza kraja životnog ciklusa proizvoda pokazala je da način gospodarenja građevnim otpadom ima značajan utjecaj na vrijednosti kategorije utjecaja toksičnosti na ljude (HTP), pitku vodu (FAETP i MAETP), tlo (TETP) i eutrofikaciju (EP). Ocjenjivanje životnog ciklusa (LCA) s fokusom na kraj životnog vijeka je ključno jer može pružiti vrijedan uvid o utjecaju faze odlaganja na okoliš te pomoći u razvoju strategija za održivo gospodarenje otpadom.

Ključne riječi
ocjenjivanje životnog ciklusa, armiranobetonska podna ploča, gospodarenje otpadom, održivost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Carević, I., Naletilić, H., Štirmer, N.: Analiza životnog ciklusa armiranobetonske ploče kroz tri scenarija gospodarenja otpadom, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 8, pp. 765-773, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3696.2023

ILI:

Carević, I., Naletilić, H., Štirmer, N. (2023). Analiza životnog ciklusa armiranobetonske ploče kroz tri scenarija gospodarenja otpadom, GRAĐEVINAR, 75 (8), 765-773, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3696.2023

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Ivana Carevic WEB
Ivana Carević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Helena WEB
Helena Naletilić
Palace Ltd
Nina Stirmer WEB
Nina Štirmer
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet