Arhiva

UDK: 628.21.002.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 1
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Izgradnja prve etape kanalizacijskog sustava Split-Solin

Zlatko Čatlak

Sažetak

Prikazani su glavni objekti i kanalizacijska mreža prve etape kanalizacijskog sustava Split-Solin što predstavlja potprojekt A integralnog projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva. Opisanim se sustavom rješavaju otpadne vode sjevernog sliva Splita, sliva Solina i sliva Stobreča. Prikazani su i objekti dodatne kanalizacijske mreže na području Vranica, Solina, Mravinaca, Stobreča i Strožanca koji se priključuju na osnovni sustav. Dan je i pregled rezultata pojedinih ispitivanja.

Ključne riječi
izgradnja, etapnost izgradnje, prva etapa, glavni objekti, kanalizacijska mreža, kanalizacijski sustav Split-Solin, otpadne vode

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Čatlak, Z.: Izgradnja prve etape kanalizacijskog sustava Split-Solin, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 1

ILI:

Čatlak, Z. (2004). Izgradnja prve etape kanalizacijskog sustava Split-Solin, GRAĐEVINAR, 56 (1)
Autori:

Zlatko Čatlak
EKO-Kaštelanski zaljev