Arhiva

UDK: 628.001.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 8
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Projekt Eko – Kaštelanski zaljev

Špiro Cokarić

Sažetak

Opisuju se sve građevine iz Projekta Eko – Kaštelanski zaljev koje je izvodio Konstruktor–inženjering. Potanko su opisane građevine iz Potprojekta A – kanalizacijski sustav Split – Solin i Potprojekta C – poboljšanje i dogradnja vodoopskrbnog sustava gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira. U opisima su prikazane građevine sa stajališta njihove namjene i građevinskih svojstava. Posebno su istaknuti problemi kod kojih je trebalo pokazati graditeljsko umijeće i kreativnost.

Ključne riječi
izvedba građevina, potprojekti, kanalizacijski sustav Split – Solin, vodoopskrbni sustav Split, Soline, Projekt Eko–Kaštelanski zaljev, Kaštela i Trogir

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Cokarić, Š.: Projekt Eko – Kaštelanski zaljev, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 8

ILI:

Cokarić, Š. (2005). Projekt Eko – Kaštelanski zaljev, GRAĐEVINAR, 57 (8)
Autori:

Špiro Cokarić
Konstruktor-inženjering d.d.