Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 9
Tip rada: Znanstveni rad-pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Novi pristupi i materijali za sanaciju pukotina u asfaltu

Abdulgazi Gedik, Ozgur Ozcan, Sedat Ozcanan

Sažetak

Rana pojava pukotina na asfaltnom kolniku može oštetiti njegovu kvalitetu, značajno smanjiti nosivost, udobnost i sigurnost vožnje, pa čak dovesti i do potpunog kolapsa prometnice. Rad pruža detaljan pregled najnovijih pristupa i materijala za sanaciju pukotina u asfaltu, njihove prednosti i ograničenja, mogućnosti poboljšanja kvalitete asfaltnih površina te neke buduće perspektive. S tim u vezi, ovim radom autori žele pridonijeti u istraživanju i otkrivanju inovativnih tehničkih rješenja i ekonomičnih materijala za pravodobnu sanaciju ranih pukotina na asfaltnoj površini. Preporučuju se daljnja istraživanja kako bi se unaprijedili napori u otkrivanju učinkovitijih, praktičnijih, ekonomičnijih, održivih i ekološki prihvatljivih metoda i sredstava za sanaciju pukotina u asfaltu.

Ključne riječi
samozacjeljivanje, asfaltna površina, pukotine na asfaltu, obnavljanje, zagrijavanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Gedik, A., Ozcan, O., Ozcanan, S.: Novi pristupi i materijali za sanaciju pukotina u asfaltu, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 9, pp. 907-917, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3721.2023

ILI:

Gedik, A., Ozcan, O., Ozcanan, S. (2023). Novi pristupi i materijali za sanaciju pukotina u asfaltu, GRAĐEVINAR, 75 (9), 907-917, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3721.2023

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Abdulgazi Gedik WEB
Abdulgazi Gedik
Sveučilište Malatya Turgut Ozal, Turska
Tehnički i prirodoslovni fakultet
Odjel za građevinarstvo
Ozgur Ozcan WEB
Ozgur Ozcan
Sveučilište Sirnak, Sirnak, Turska
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
Sedat Ozcanan WEB
Sedat Ozcanan
Sveučilište Sirnak, Sirnak, Turska
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo