Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 8
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Upotreba vlakana celuloze u splitmastiksasfaltu

Abdulgazi Gedik

Sažetak

U ovom istraživanju su utvrđene optimalne količine vlakana celuloze (engl. cellulose fibre - CF) kako bi se bolje razumio njihov utjecaj na volumetrijske projektne parametre splitmastiksasfalta (engl. stone mastic asphalt - SMA) s bitumenom modificiranim polimerom (engl. polymer-modified bitumen - PMB). Proizvedeni su uzorci SMA-PMB, a njihova primarna volumetrijska svojstva uspoređene su s onima u mješavinama SMA-PMB bez vlakana celuloze (CF). Rezultati su otkrili da je dodavanjem CF-a kao stabilizirajućeg aditiva došlo do povećanja optimalnog udjela veziva, šupljina u agregatu minerala te udio šupljina ispunjen vezivom, ali je došlo do smanjenja udjela šupljina i specifične mase. Rezultati pokazuju da upotreba CF-a, zajedno s povećanim optimalnim udjelom veziva neznatno povećavaju primarne troškove proizvodnje SMA.

Ključne riječi
vlakna celuloze, stabilizator, splitmastiksasfalt, volumetrijski projekt

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Gedik, A.: Upotreba vlakana celuloze u splitmastiksasfaltu, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 8, pp. 775-784, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3726.2023

ILI:

Gedik, A. (2023). Upotreba vlakana celuloze u splitmastiksasfaltu, GRAĐEVINAR, 75 (8), 775-784, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3726.2023

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Abdulgazi Gedik WEB
Abdulgazi Gedik
Sveučilište Malatya Turgut Ozal, Turska
Tehnički i prirodoslovni fakultet
Odjel za građevinarstvo