Arhiva

UDK: 69.009.182:624.9.012.4
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 9
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Izrada i donošenje Tehničkog propisa za betonske konstrukcije

Lino Fučić, Vesna Veselin, Ivan Turčić

Sažetak

U radu se opisuju izrada i donošenje novoga Tehničkoga propisa za betonske konstrukcije. Razmatraju se: sadržaj priznatih tehničkih pravila koja se trenutačno primjenjuju, predloženi model usvajanja novog sustava, uvjeti u kojima se propis izrađivao i razlozi za donošenje određenih odluka i njihovo uvrštavanje u novi propis. Objašnjavaju se glavne skupine norma na koje upućuje propis i raspravljaju se neka prijelazna pitanja promjene te pitanje neobveznosti primjene norma.

Ključne riječi
armatura, beton, tehnički propis, tehnička pravila, norma, eurokod, betonske konstrukcije

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Fučić, L., Veselin, V., Turčić, I.: Izrada i donošenje Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 9

ILI:

Fučić, L., Veselin, V., Turčić, I. (2005). Izrada i donošenje Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, GRAĐEVINAR, 57 (9)
Autori:

Lino Fučić
Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Vesna Veselin
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
Sektor za graditeljstvo

Ivan Turčić
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
Sektor za graditeljstvo