Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 11
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Približni proračun kružnih AB stupova uz pomoć nomograma

Lu Li, Zhou Dong-hua, Shuang Chao

Sažetak

Proračun armature kružnih AB stupova uključuje ne samo dualnu nelinearnost geometrije i materijala, već i nelinearnost širine presjeka. Precizna rješenja zahtijevaju iterativne proračune. Da bi se ručno izradila metoda proračuna, predložena je metoda modela stupa kako bi se izračunao učinak drugog reda stupova, a metoda deformacije primijenjena je kako bi se analitički izračunala granična nosivost presjeka. Dobiveni su nomogrami potrebni za proračun količine armature u stupovima bez iteracije. Nomogram za proračun kapaciteta nosivosti presjeka i količine armature ima tri parametra (uzdužnu silu, moment savijanja i mehanički koeficijent armiranja). Nadalje, nomogram za proračun kapaciteta nosivosti stupa i količine armature ima pet parametara (uzdužnu silu, moment savijanja, zakrivljenost, koeficijent vitkosti i mehanički koeficijent armiranja), a odnos između tih pet parametara može se izraziti nacrtom zbog čega je ta primjena prikladna. Naposljetku, rezultati proračuna koje prikazuje nomograf uspoređeni su s onima koji su dobiveni postojećim formulama za približan proračun te s onima koji su dobiveni točnim numeričkim metodama, pa je tako potvrđena točnost nomograma.

Ključne riječi
kružni AB stup, učinak drugog reda, elementi izloženi tlaku i savijanju, proračun armature, nomogram

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Li, L., Dong-hua, Z., Chao, S.: Približni proračun kružnih AB stupova uz pomoć nomograma, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 11, pp. 1075-1082, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3734.2023

ILI:

Li, L., Dong-hua, Z., Chao, S. (2023). Približni proračun kružnih AB stupova uz pomoć nomograma, GRAĐEVINAR, 75 (11), 1075-1082, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3734.2023

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
LI Lu Ph.D. student WEB
Lu Li
Sveučilište znanosti i tehnologije u Kunmigu
Odjel za građevinarstvo
Kina
ZHOU Dong hua full Professor WEB
Zhou Dong-hua
Sveučilište znanosti i tehnologije u Kunmigu
Odjel za građevinarstvo
Kina
SHUANG Chao Assistant Professor WEB
Shuang Chao
Sveučilište znanosti i tehnologije u Kunmigu
Odjel za građevinarstvo
Kina