Arhiva

Objavljen: Građevinar 76 (2024) 2
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Razvoj računalnog programa za proračun pojačanja stupova pomoću FRP-a: studija slučaja

Onder Peker, Mehmet Fatih Altan

Sažetak

Ovaj rad predstavlja opsežno istraživanje građevine u Ankari (Turska) posebno se fokusirajući na njezino postojeće stanje, inicijativu za naknadno pojačanje i posljedični razvoj računalnog programa za proračun. Procjena trenutačnog stanja zgrade, potresnih opterećenja i očekivanih naprezanja u konstrukciji provedena je prema Turskim potresnim normama iz 2018. Analiziran je konstrukcijski model, uključujući podatke dobivene izravnim proučavanjem, pregledima i uzorcima betonskih jezgri iz zgrade te armaturnih elemenata, primjenom nelinearnih metoda proračuna. Sanacijske mjere poduzete su nakon prepoznavanja nedostataka u ponašanju konstrukcije, uključujući pojačanje stupova i odabir ploča primjenom vlaknima armiranih polimernih (FRP) kompozita. Zatim su autori izradili računalni program za proračun pojačanja stupova vlaknima armiranih polimernih kompozita (eng. FRP Composite Column Strenghtening software). Navedeni računalni program olakšava proračun aksijalne tlačne čvrstoće, posmične čvrstoće i povećanja duktilnosti za stupove nakon pojačanja.

Ključne riječi
pojačanje stupova, tlačna čvrstoća, posmična čvrstoća, duktilnost, vlaknima armirani polimeri (FRP), računalni program

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Peker, O., Altan, M. F.: Razvoj računalnog programa za proračun pojačanja stupova pomoću FRP-a: studija slučaja, GRAĐEVINAR, 76 (2024) 2, pp. 139-148, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3738.2023

ILI:

Peker, O., Altan, M. F. (2024). Razvoj računalnog programa za proračun pojačanja stupova pomoću FRP-a: studija slučaja, GRAĐEVINAR, 76 (2), 139-148, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3738.2023

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
3738 PEKER WEB
Onder Peker
Sveučilište Aydin u Istanbulu, Turska
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
3738 ALTAN WEB
Mehmet Fatih Altan
Sveučilište Arel u Istanbulu, Turska
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo