Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 9
Tip rada: Znanstveni rad-pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena načela energije u izračunavanju odziva viskoelastičnih štapova

Gülçin Tekin, Fethi Kadıoğlu

Sažetak

Za široki je raspon praktičnih problema u građevinarstvu teško pronaći točna rješenja. Razlog je tome u složenosti diferencijalnih jednadžbi koje opisuju problem ili u poteškoćama koje proizlaze iz rubnih i početnih uvjeta. Kao alternativni pristup rješavanju tih problema primjenjuju se skalarne veličine poput rada i energije. Načelo virtualnoga rada osnova je energijskih i varijacijskih pristupa. U ovom je istraživanju pomoću energijske formulacije viskoelastičnih konstrukcija obrađen problem statički neodređenoga viskoelastičnog aksijalno opterećenoga štapa. Za analizu je predložena jednostavna i učinkovita formulacija utemeljena na energiji. Izraz za ukupnu potencijalnu energiju u ovisnosti o pomacima čvorova izveden je u Laplaceovom prostoru. Rješenja koja smanjuju ukupnu potencijalnu energiju stvarni su pomaci, a inverzna Laplaceova transformacija primijenjena je za preslikavanje funkcije nazad u vremensku domenu. Analizirani su različiti primjeri kako bi se osigurala točnost i prikazao potencijal predložene metode. Ovom se metodom rješenje može dobiti neposredno u nekoliko jednostavnih koraka, neovisno o promjeni modela viskoelastičnoga materijala, broju elemenata u sistemu i vrsti opterećenja.

Ključne riječi
viskoelastičnost, analiza ovisna o vremenu, načelo potencijalne energije, statički neodređen, Laplaceova domena, inverzna Laplaceova transformacija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tekin, G., Kadıoğlu, F.: Primjena načela energije u izračunavanju odziva viskoelastičnih štapova, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 9, pp. 919-928, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3739.2023

ILI:

Tekin, G., Kadıoğlu, F. (2023). Primjena načela energije u izračunavanju odziva viskoelastičnih štapova, GRAĐEVINAR, 75 (9), 919-928, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3739.2023

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Gulcin Tekin WEB
Gülçin Tekin
Tehničko sveučilište Yıldız
Davutpaşa Campus
Istanbul, Turska
Odjel za građevinarstvo
FETHI WEB
Fethi Kadıoğlu
Tehničko sveučilište u Istanbulu
Ayazağa Campus
Odjel za građevinarstvo
Istanbul, Turska