Arhiva

UDK: 624.073/074:666.97.03
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 2
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Model nelinearnog puzanja betona

Jure Radnić, Domagoj Matešan

Sažetak

Ukratko je opisan linearni model puzanja betona koji je prethodno razvijen u numeričkom modelu za analizu betonskih ploča i ljusaka pod djelovanjem dugotrajnog opterećenja. Taj je model unaprijeđen modelom nelinearnog puzanja betona. Objašnjeno je da se taj model može upotrebljavati za sve razine naprezanja, ali ga za vrlo visoke razine naprezanja još treba eksperimentalno provjeriti. Pokazano je da se rezultati eksperimenata dobro slažu s numerički dobivenim vrijednostima.

Ključne riječi
numerički model, ploča, ljuska, dugotrajno opterećenje, naprezanje, nelinearno puzanje betona

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radnić, J., Matešan, D.: Model nelinearnog puzanja betona, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 2

ILI:

Radnić, J., Matešan, D. (2011). Model nelinearnog puzanja betona, GRAĐEVINAR, 63 (2)
Autori:
Jure Radnic WEB
Jure Radnić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matesan WEB
Domagoj Matešan
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije