Arhiva

Objavljen: Građevinar 76 (2024) 3
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj tipova tla i geomembrana na ponašanje sučelja i posmičnu čvrstoću

Develioglu Inci, Hasan Pulat

Sažetak

U ovom je radu ispitano smicanje sučelja između geomembrana i tla. U istraživanju su primijenjeni pijesak/bentonit (80/20), drobljeni pijesak, riječni pijesak, drobljeni šljunak i riječni šljunak. Polivinil kloridi su njegovani u slanoj vodi molarne mase 0,5, a polietilen visoke gustoće njegovan je u procjednoj vodi krutog komunalnog otpada osam mjeseci. Pokusi izravnog posmika izvedeni su primjenom njegovanih geomembrana. Rad preporučuje upotrebu drobljenog šljunka u projektima koji upotrebljavaju polivinil-klorid i polietilen visoke gustoće. Efektivni kutovi trenja sučelja koja su bili izloženi učincima slane vode i procjednih voda iz komunalnog krutog otpada, smanjili su se čak i nakon osam mjeseci, a navedeni je učinak smanjenja potrebno uzeti u obzir u budućim projektima. Pri realizaciji projekata koji uključuju geomembrane izložene procjednoj vodi od komunalnog otpada, posebno na odlagalištima, treba uzeti u obzir potencijalnu štetu koja će nastati tijekom vremena i odabrati odgovarajuće projektne parametre. U suprotnom može doći do katastrofa koje uzrokuju gubitak života i imovine.

Ključne riječi
geomembrana, posmična čvrstoća, sučelje, efektivni kut unutarnjeg trenja, ispitivanje izravnim posmikom

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Inci, D., Pulat, H. .: Utjecaj tipova tla i geomembrana na ponašanje sučelja i posmičnu čvrstoću, GRAĐEVINAR, 76 (2024) 3, pp. 223-234, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3741.2023

ILI:

Inci, D., Pulat, H. . (2024). Utjecaj tipova tla i geomembrana na ponašanje sučelja i posmičnu čvrstoću, GRAĐEVINAR, 76 (3), 223-234, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3741.2023

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
nci Foto2
Develioglu Inci
Sveučilište Izmir Katip Celebi, Izmir, Turska
Odjel za građevinarstvo
fot frat
Hasan Pulat
Sveučilište İzmir Katip Çelebi, Turska
Fakultet građevinarstva i arhitekture
Odjel za građevinarstvo