Arhiva

UDK: 69.008.004.14
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 9
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Gledišta o kvaliteti pri upravljanju građevinskim projektom

Snežana Rutešić, Živojin Praščević, Petar Đuranović

Sažetak

Daju se osnovne napomene o kvaliteti i sustavima upravljanja kvalitetom. Ukratko su prikazani povijest, koncept i zahtjevi norma niza ISO 9000:2000. Analizirani su zahtjevi investitora s obzirom na kvalitetu građevine i proces njezine izgradnje te zahtjevi usmjereni na upravljanje projektima. Ispunjavanje tih zahtjeva osnovna je pretpostavka kvalitete projekta. Opisana je norma ISO 10006:2003 koja preporučuje uspješno obavljanje procesa usmjerenih prema upravljanju projektom.

Ključne riječi
građevinski projekt, građevina, upravljanje projektom, norme niza ISO 9000 i ISO 10006, kvaliteta

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rutešić, S., Praščević, Ž., Đuranović, P.: Gledišta o kvaliteti pri upravljanju građevinskim projektom, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 9

ILI:

Rutešić, S., Praščević, Ž., Đuranović, P. (2005). Gledišta o kvaliteti pri upravljanju građevinskim projektom, GRAĐEVINAR, 57 (9)
Autori:

Snežana Rutešić
Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet
ivojin Praščević WEB
Živojin Praščević
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet

Petar Đuranović
Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet