Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 9
Tip rada: Znanstveni rad-pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj klimatskih promjena na trajnost mostova i druge infrastrukture

Petra Milić, Marija Kušter Marić

Sažetak

Klimatske promjene imaju značajan utjecaj na konstrukcije koji će u budućnosti biti još veći, naročito za mostove i drugu stratešku infrastrukturu dužeg uporabnog vijeka izloženu agresivnom okolišu. U radu je prikazana projekcija klimatskih promjena u Hrvatskoj za razdoblje do 2040. odnosno 2070. godine s mogućim posljedicama na mostove i druge građevine. Kroz pregled rezultata znanstvenih istraživanja prikazan je utjecaj klimatskih promjena na trajnost i seizmički kapacitet betonskih konstrukcija te na djelovanja na građevine. Istraživanje utjecaja klimatskih promjena na konstrukcije i njihovo bolje razumijevanje omogućit će i razvijanje prilagodbe na buduće uvjete, ne samo pri projektiranju novih konstrukcija, već i za adekvatno održavanje postojećih, kao i postupke pri sanacijama, renovacijama i sl.

Ključne riječi
klimatske promjene , trajnost konstrukcije, seizmički kapacitet, korozija armature

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Milić, P., Kušter Marić, M.: Utjecaj klimatskih promjena na trajnost mostova i druge infrastrukture, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 9, pp. 893-906, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3756.2023

ILI:

Milić, P., Kušter Marić, M. (2023). Utjecaj klimatskih promjena na trajnost mostova i druge infrastrukture, GRAĐEVINAR, 75 (9), 893-906, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3756.2023

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
PetraMilic
Petra Milić
BBR Adria, Zagreb, Hrvatska
Kuster Maric WEB
Marija Kušter Marić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet