Arhiva

DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 2
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): n/a
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Primjena zgure iz čeličana kao agregata u betonu


Sažetak

U radu je prikazano istraživanje mogućnosti primjene zgure iz čeličane s odlagališta u Sisku kao agregata u betonu. Opisana su laboratorijska ispitivanja svojstava svježeg betona sa zgurom kao zamjenom za uobičajeni agregat. Prikazana su i ispitivanja armiranobetonskih greda u kojima je kao agregat u betonu upotrebljena zgura. Na temelju analize rezultata provedenih istraživanja zaključeno je da se zgura može upotrijebiti kao agregat za beton u armiranobetonskim konstrukcijama.

Ključne riječi
odlagalište u Sisku, svježi beton, armiranobetonska greda, agregat u betonu, laboratorijska ispitivanja, zgura iz čeličane

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

: Primjena zgure iz čeličana kao agregata u betonu, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 2

ILI:

(2011). Primjena zgure iz čeličana kao agregata u betonu, GRAĐEVINAR, 63 (2)
Autori: