Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 10
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Nelinearno ponašanje spremnika za ukapljeni prirodni plin s različitim sustavima potresne izolacije

İbrahim Hüner, Bulent Akbas, Abdullah Cem Koç

Sažetak

Ovaj rad pobliže određuje učinke različitih tipova izolacijskih sustava na ponašanje spremnika za ukapljeni prirodni plin (engl. liquefied natural gas - LNG) tijekom potresa. Provedene su nelinearne analize primjenom vremenskog zapisa neizoliranih i triju različitih izoliranih modela za prosječno ubrzanje sedam vrsta gibanja tala stupnjevanih kako bi se postigla određena moguća sigurna obustava rada postrojenja tijekom potresa. Program ANSYS Workbench primijenjen je za modeliranje tekućine ukapljenog plina, unutarnjeg čeličnog spremnika, vanjske stijenke, serklaže, krova, betonskih temelja i izolacije stražnje stijenke. Program LS-DYNA primijenjen je za nelinearne analize tekućine LNG-a, unutarnjeg čeličnog spremnika i betonskih temelja. Uspoređeni su rezultati ukupne poprečne potresne sile u podnožju, visine zapljuskivanja, naprezanja čeličnog spremnika i bočnog pomaka. Rezultati su pokazali da nema razlike između konvektivnih i impulsnih modova za izolirane spremnike LNG-a. Zaključeno je da se valno gibanje tekućine razlikuje od osciliranja konstrukcije, a razdoblja protupotresnih izolacija nisu utjecala na zapljuskivanje. U neizoliranom su sustavu vrijednosti naprezanja dosegle 400 MPa, dok su te vrijednosti u izoliranim spremnicima za LNG prosječno iznosile 350 MPa.

Ključne riječi
spremnik za ukapljeni prirodni plin, gumeni ležajevi s velikim prigušenjem (HDRB), gumeni ležajevi s olovnom jezgrom (LRB), klizni ležajevi s njihalom (FPS), nelinearne analize

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Hüner, İ., Akbas, B., Koç, A. C.: Nelinearno ponašanje spremnika za ukapljeni prirodni plin s različitim sustavima potresne izolacije, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 10, pp. 979-995, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3767.2023

ILI:

Hüner, İ., Akbas, B., Koç, A. C. (2023). Nelinearno ponašanje spremnika za ukapljeni prirodni plin s različitim sustavima potresne izolacije, GRAĐEVINAR, 75 (10), 979-995, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3767.2023

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
I Huner2
İbrahim Hüner
Sveučilište Pamukkale, Denizli, Turska
Odjel za građevinarstvo
AKBAS WEB
Bulent Akbas
Institut za tehnologiju Gebze, Kocaeli, Turska
Odjel za građevinarstvo
A C Koc2
Abdullah Cem Koç
Sveučilište Pamukkale, Denizli, Turska
Odjel za građevinarstvo