Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 12
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Kritički osvrt na vezove sa spriječenim izvijanjem dijagonala

Prachi Mishra, Arvind Y. Vyavahare

Sažetak

Vezovi sa spriječenim izvijanjem dijagonala postaju sve popularniji u konstrukcijama otpornima na potrese. Takvi vezovi olakšavaju stabilno histerezno ponašanje dijagonala s čeličnom jezgrom koja se ne izvija te je obložena čeličnom cijevi ispunjenom betonom ili mortom. Međutim, u posljednjih nekoliko godina istraživači su primijetili da nema potrebe za ispunom te da vezovi mogu biti izrađeni od čelika. U ovom je radu prikazan sažetak svojstava vezova sa spriječenim izvijanjem dijagonala na temelju numeričkih i eksperimentalnih rezultata istraživanja te se prema američkim normama i preporukama iz dostupnih istraživanja sažimaju osnove za projektiranje. U radu se također raspravlja o konceptu, kriterijima stabilnosti, početnoj i naknadnoj krutosti, sposobnosti rasipanja energije, uočenim načinima sloma te praktičnoj primjeni vezova sa spriječenim izvijanjem, nakon čega slijede zaključci i prijedlozi za budući razvoj tih vezova.

Ključne riječi
konstrukcije, čelik, vezovi, izvijanje, sustav koji sprječava izvijanje, jezgra, rasipanje energije

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mishra, P., Vyavahare, A. Y.: Kritički osvrt na vezove sa spriječenim izvijanjem dijagonala, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 12, pp. 1165-1181, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3778.2023

ILI:

Mishra, P., Vyavahare, A. Y. (2023). Kritički osvrt na vezove sa spriječenim izvijanjem dijagonala, GRAĐEVINAR, 75 (12), 1165-1181, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3778.2023

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Prachi Mishra WEB
Prachi Mishra
Visvesvaraya Nacionalni institut za tehnologiju
Nagpur, Indija
Arvind Y WEB
Arvind Y. Vyavahare
Visvesvaraya Nacionalni institut za tehnologiju
Nagpur, Indija