Arhiva

UDK: 624.131.8:552.54
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 2
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Novi pristup određivanju krutosti karbonatnih stijena u hrvatskom kršu

Danijela Jurić-Kaćunić, Ivan Arapov, Meho Saša Kovačević

Sažetak

Opisuje se razvoj novog pristupa određivanju krutosti karbonatnih stijena u hrvatskom kršu čija bi primjena omogućila pouzdanije prognoziranje deformacija geotehničkih konstrukcija. Istraživanja su pokazala da na krutost karbonatnih stijena utječu: geološki indeks čvrstoće, brzina širenja uzdužnih valova i indeks krutosti stijenske mase, a krutost je jednaka umnošku indeksa krutosti stijenske mase, kvadrata geološkog indeksa čvrstoće i kvadrata brzine širenja uzdužnih valova.

Ključne riječi
karbonatna stijena, stijenska masa, krutost, geološki indeks čvrstoće, uzdužni valovi, hrvatski krš

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Jurić-Kaćunić, D., Arapov, I., Kovačević, M. S.: Novi pristup određivanju krutosti karbonatnih stijena u hrvatskom kršu, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 2

ILI:

Jurić-Kaćunić, D., Arapov, I., Kovačević, M. S. (2011). Novi pristup određivanju krutosti karbonatnih stijena u hrvatskom kršu, GRAĐEVINAR, 63 (2)
Autori:
MARCIC Danijela WEB2
Danijela Jurić-Kaćunić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku
Arapov Ivan
Ivan Arapov
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Kovacevic MS
Meho Saša Kovačević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku