Arhiva

UDK: 728:347.238.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 9
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Praktična provedba etažiranja

Zdenko Kordić

Sažetak

Detaljno se razlažu sve novine koje je za višestambene zgrade donio Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, na snazi od 1997. Opisane su sve dileme vezane uz pojam etažiranja te način izrade etažnog elaborata sa svim potrebnim prilozima. Jedan je dio članka posvećen i kritičkom razmatranju raznovrsnih interpretacija oko toga tko smije izraditi etažni elaborat, uz zaključak da u tom pristupu ima mnogo mistifikacije, unatoč vrlo jasnim stajalištima nadležnog ministarstva.

Ključne riječi
višestambene zgrade, etažni elaborat, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, etažiranje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kordić, Z.: Praktična provedba etažiranja, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 9

ILI:

Kordić, Z. (2005). Praktična provedba etažiranja, GRAĐEVINAR, 57 (9)
Autori:

Zdenko Kordić
Geopromet d.o.o.