Arhiva

UDK: 69.009.18
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 10
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine

Vesna Veselin

Sažetak

Opisuje se sadržaj Pravilnika o tehničkom pregledu građevine donesen na temelju Zakona o gradnji, a primjenjuje se od 12. kolovoza 2004. Navedeni su sudionici u gradnji koji su dužni sudjelovati u tehničkom pregledu i opisane su njihove obveze. To su: investitor, projektanti, revidenti, izvođači i nadzorni inženjer. Prikazani su uvjeti za dobivanje uporabne dozvole koja može biti za cijelu građevinu ili za dio građevine, a postoji mogućnost i davanje privremene uporabne dozvole.

Ključne riječi
tehnički pregled, Pravilnik o tehničkom pregledu građevine, uporabna dozvola, sudionici u gradnji, Zakon o gradnji

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Veselin, V.: Pravilnik o tehničkom pregledu građevine, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 10

ILI:

Veselin, V. (2005). Pravilnik o tehničkom pregledu građevine, GRAĐEVINAR, 57 (10)
Autori:

Vesna Veselin
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
Sektor za graditeljstvo