Arhiva

UDK: 721+666.973:699.84
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 3
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ponašanje zgrada iz porastoga betona u potresnim uvjetima

Miha Tomaževič, Matija Gams

Sažetak

U radu je opisano ispitivanje provedeno na potresnoj platformi dvaju troetažnih i jednog četveroetažnog modela zgrada izrađenih od porastoga beton. Zabilježeno je tipično ponašanje posmičnog zida s dijagonalnim pukotinama u smjeru uzbuđivanja i katnim mehanizmom ponašanja pri rušenju. Analizirani su odnosu između oštećenja, otpornosti i katnih pomaka za pojedina granična stanja, dana je ocjena za proračunske parametre, kao što su kapacitet pomaka i faktor ponašanja konstrukcije.

Ključne riječi
porasti beton, potresni uvjeti, potresna platforma, proračunksi parametar, kapacitet pomaka, zgrada, faktor ponašanja konstrukcije

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tomaževič, M., Gams, M.: Ponašanje zgrada iz porastoga betona u potresnim uvjetima, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 3

ILI:

Tomaževič, M., Gams, M. (2011). Ponašanje zgrada iz porastoga betona u potresnim uvjetima, GRAĐEVINAR, 63 (3)
Autori:

Miha Tomaževič
Zavod za graditeljstvo Slovenije, Ljubljana
Photo MGams WEB
Matija Gams
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana