Arhiva

UDK: 656.211.001.5:699.844
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 6
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Određivanje stanja bučnosti u zonama željezničkih kolodvora

Stjepan Lakušić, Vesna Dragčević, Maja Ahac, Saša Ahac

Sažetak

Određivanja stanja bučnosti u zonama željezničkih kolodvora svodi se na izradu modela proračuna što je zahtjevan postupak zbog potrebnog prikupljanja velikog broja podataka o utjecajnim parametrima. Opisan je postupak optimizacije izrade modela. Uspoređeni su rezultati proračuna prema mjerenjima na terenu na dva reprezentativna primjera. Rezultati dobiveni opisanim postupkom u odnosu na mjerenja na terenu pouzdani su, što je nužno za donošenje odluke o mjerama zaštite od buke.

Ključne riječi
optimizacija, model proračuna, zaštita od buke, željeznički kolodvor, razina buke, mjerenja na terenu

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lakušić, S., Dragčević, V., Ahac, M., Ahac, S.: Određivanje stanja bučnosti u zonama željezničkih kolodvora, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 6

ILI:

Lakušić, S., Dragčević, V., Ahac, M., Ahac, S. (2011). Određivanje stanja bučnosti u zonama željezničkih kolodvora, GRAĐEVINAR, 63 (6)
Autori:
Lakusic Stjepan
Stjepan Lakušić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice
Dragcevic WEB
Vesna Dragčević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za prometnice
AHAC MAJA WEB
Maja Ahac
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice
AHAC SASA WEB
Saša Ahac
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za prometnice