Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 12
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Optimalno određivanje prioriteta održavanja asfaltnih kolnika primjenom sive realcijske analize te analize troškova i koristi

Yan Zhang, Hao-chang Li, Yu-xin Zhang, Wen-ke Zang, Kai-wen Yao

Sažetak

Određivanje prioriteta održavanja kolnika, što uzima u obzir i kvalitetu i cijenu, važan je problem u donošenju odluka. Uobičajeni pristup uključuje određivanje prioriteta popravaka na cesti s većim površinskim oštećenjima, ali to nije uvijek u skladu sa stvarnim potrebama popravka. Kako bi se to riješilo, uvedena je metoda temeljena na teoriji sive korelacije za procjenu performansi kolnika. Tom se metodom određuje optimalno vrijeme održavanja asfaltnih kolnika. Nakon što je slijed postavljen, idealan raspored održavanja za odjeljke prije održavanja određen je pomoću modela troškova i koristi. Ova metoda procjene posebno je korisna za kvantitativne analize utjecaja starosti kolnika i prometnog opterećenja na parametre izvedbe kolnika. Rezultati pokazuju da razvrstavanje sivih relacija učinkovito prosuđuje čimbenike i rangira dijelove cesta koji zahtijevaju održavanje. Za procjenu održavanja dionica korišten je model analize troškova i koristi. Taj model može usmjeravati odluke u vezi s dionicama prije održavanja i procijeniti uvjete kolnika, što rezultira ishodima koji su bolje usklađeni sa situacijama u stvarnom svijetu i ljudskom prosudbom. Očekuje se da će ovi nalazi biti vrijedni za dugoročno održavanje asfaltnih kolnika.

Ključne riječi
održavanje kolnika, siva relacijska analiza, indeks stanja kolnika, procjena kvalitete kolnika, model optimizacije

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Zhang, Y., Li, H., Zhang, Y., Zang, W., Yao, K.: Optimalno određivanje prioriteta održavanja asfaltnih kolnika primjenom sive realcijske analize te analize troškova i koristi, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 12, pp. 1155-1164, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3822.2023

ILI:

Zhang, Y., Li, H., Zhang, Y., Zang, W., Yao, K. (2023). Optimalno određivanje prioriteta održavanja asfaltnih kolnika primjenom sive realcijske analize te analize troškova i koristi, GRAĐEVINAR, 75 (12), 1155-1164, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3822.2023

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
f72058f046e9e5cc388bf93add3e5ff3
Yan Zhang
Sveučilište Lanzhou Jiao Tong, Kina
Fakultet prometa i transporta
IMG 165520201006 0729321
Hao-chang Li
Sveučilište Lanzhou Jiao Tong, Kina
Fakultet prometa i transporta
e5c832a1233921f5dc897781cca2c1a
Yu-xin Zhang
Sveučilište Lanzhou Jiao Tong, Kina
Fakultet prometa i transporta
93bc5a569b7761cc14b3d021facf684
Wen-ke Zang
Sveučilište Lanzhou Jiao Tong, Kina
Fakultet prometa i transporta
4 Kai Wen Yao WEB
Kai-wen Yao
Sveučilište Lanzhou Jiao Tong, Kina
Fakultet prometa i transporta