Arhiva

Objavljen: Građevinar 76 (2024) 3
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ispitivanje poprečne unutarnje sile sandučastog nosača primjenom principa varijacije energije

Zhaonan Wang

Sažetak

U ovom je radu ispitana poprečna unutarnja sila sandučastog nosača trapeznog presjeka pod ekscentričnim opterećenjem. Proučeno je kako distorzija sandučastog nosača, ali i razlika u posmiku okvira utječu na poprečnu silu. Za analizu poprečnih unutarnjih sila okvira usvojena je metoda varijacije energije koja se temelji na principu minimalne potencijalne energije. Varijabilna posmična razlika gornje ploče smatrana je nepoznatom veličinom te je utvrđena diferencijalna jednadžba četvrtoga reda. Poprečni moment savijanja okvira dobiven je na temelju razlike u posmiku. Za provjeru predložene metode i analizu razlika između rezultata poprečne unutarnje sile izračunanih različitim metodama primijenjena su dva primjera. Učinak distribucije iskrivljenoga poprečnog momenta savijanja sandučastog nosača na svakoj ploči ispitan je za različite omjere krutosti. Rezultati su pokazali da se poprečna unutarnja sila sandučastog nosača izračunana predloženom metodom podudara s rezultatima konačnih elemenata, s maksimalnom pogreškom manjom od 9,68 %. Kad se povećao omjer krutosti sandučastog nosača, distribucija iskrivljenoga poprečnog momenta savijanja na gornjoj se ploči povećala, a na donjoj ploči smanjila.

Ključne riječi
mostogradnja, poprečna unutarnja sila, metoda varijacije energije, sandučasti nosač trapeznog presjeka, distorzija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Wang, Z.: Ispitivanje poprečne unutarnje sile sandučastog nosača primjenom principa varijacije energije, GRAĐEVINAR, 76 (2024) 3, pp. 235-245, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3825.2023

ILI:

Wang, Z. (2024). Ispitivanje poprečne unutarnje sile sandučastog nosača primjenom principa varijacije energije, GRAĐEVINAR, 76 (3), 235-245, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3825.2023

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
222
Zhaonan Wang
Gradsko sveučilište Lanzhou, Lanzhou Kina
Odjel za građevinarstvo