Arhiva

UDK: 625.76:69.008
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 10
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Utjecaj prometnog opterećenja na gospodarenje cestovnim sustavom

Planko Rožić

Sažetak

Analiziraju se prostorne i vremenske neravnomjernosti prometnoga opterećenja kao ključan element u planiranju i projektiranju cestovne mreže, nadzoru, kontroli i upravljanju prometnim tokovima u mreži. Posebnim je primjerom dokazano da prosječni godišnji dnevni promet ne može biti isključivi parametar kojim se opisuje stanje prometnoga toka. Također je dokazano da se i u našim uvjetima mogu primjenjivati neke zakonitosti prometnoga toka utvrđene u inozemnoj stručnoj praksi.

Ključne riječi
cestovna mreža, prometni sustav, prometni tok, dnevni promet, prometno opterećenje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rožić, P.: Utjecaj prometnog opterećenja na gospodarenje cestovnim sustavom, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 10

ILI:

Rožić, P. (2005). Utjecaj prometnog opterećenja na gospodarenje cestovnim sustavom, GRAĐEVINAR, 57 (10)
Autori:

Planko Rožić
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet