Arhiva

Objavljen: Građevinar 76 (2024) 1
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza sloma hibridno ojačanog AB kvadratnog stupa

Vivekanandan R, Aarthi Karmegam

Sažetak

Ovaj rad predstavlja analitičko i eksperimentalno ispitivanje armiranobetonskih (AB) stupova ojačanih kombiniranim sustavom cementnog materijala ojačanog vlaknima (engl. fibre-reinforced cementitious material - FRCM) i vanjski povezan vlaknima ojačan polimer (engl. externally bonded fibre-reinforced plastics - EB-FRP). Predložena tehnika iskorištava ove prednosti za povećanje čvrstoće i smanjenje preranog sloma AB stupova. Izliveno je sedam kvadratnih AB stupova: jedan obični stup, četiri stupa ojačana FRCM-om i dva hibridno ojačana stupa. Upotrijebljene su dvije vrste vlakana: ugljična i staklena vlakna. Stupovi su ispitani pod aksijalnim tlačnim opterećenjem u okviru za opterećenje. Razmatrana je granična čvrstoća, opterećenje u odnosu na deformaciju, slom i duktilnost kako bi se ispitala faza očvršćivanja i sloma. Predložena metoda omogućila je veći utjecaj ovijenosti i povećani kapacitet s manjim brojem FRCM-a s EB-FRP-om u odnosu na ostale metode. Napravljena su analitička predviđanja vršnog opterećenja te su korelirana s eksperimentalnim rezultatima.

Ključne riječi
vlaknima ojačani polimer (FRP), vlaknima ojačani cementni materijal (FRCM), hibrid, AB stup, omatanje, ovijenost, ugljičnim vlaknima ojačani polimer (CFRP), staklenim vlaknima ojačani polimer (GFRP)

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

R, V., Karmegam, A.: Analiza sloma hibridno ojačanog AB kvadratnog stupa, GRAĐEVINAR, 76 (2024) 1, pp. 25-34, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3837.2023

ILI:

R, V., Karmegam, A. (2024). Analiza sloma hibridno ojačanog AB kvadratnog stupa, GRAĐEVINAR, 76 (1), 25-34, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3837.2023

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Vivekanandan WEB
Vivekanandan R
Državni inženjerski fakultet, Sengipatti
Odjel građevinarstva
Thanjavur, Indija
aarthi
Aarthi Karmegam
Državni inženjerski fakultet, Bodinayakanur
Odjel građevinarstva
Indija