Arhiva

UDK: 624.131.54:522.5
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 3
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Procjena hidrauličkih značajki nezasićenog ekspanzivnog tla

Boris Kavur, Ivan Vrkljan, Biljana Kovačević Zelić

Sažetak

Polazi se od toga da je za kvantitativni opis ponašanja ekspanzivnog tla nužno odrediti njegove hidrauličke značajke: krivulje retencije vode i promjene volumena te funkciju hidrauličke provodljivosti. Opisani su eksperimentalni i analitički postupci kojima su te karakteristike istraživanog tla procijenjene. Inicijalno zasićeni uzorci ekspanzivnog tla podvrgnuti su sušenju. Pokusi sušenja uspješno su simulirani numeričkim modelom ne temelju procijenjenih značajki materijala.

Ključne riječi
hidrauličke značajke, krivulja retencije vode, promjena volumena, hidraulička provodljivost, numerički model, ekspanzivno tlo

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kavur, B., Vrkljan, I., Kovačević Zelić, B.: Procjena hidrauličkih značajki nezasićenog ekspanzivnog tla, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 3

ILI:

Kavur, B., Vrkljan, I., Kovačević Zelić, B. (2011). Procjena hidrauličkih značajki nezasićenog ekspanzivnog tla, GRAĐEVINAR, 63 (3)
Autori:

Boris Kavur
Institut IGH d.d.

Ivan Vrkljan
Institut IGH d.d.

Biljana Kovačević Zelić
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet