Arhiva

UDK: 624.011.1.001.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 10
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Razredba drvene građe

Vlatka Rajčić, Adriana Bjelanović

Sažetak

Opisuje se trenutno stanje razredbe drvene građe u nas u odnosu na prilagodbe sustavu klasifikacije prema EN 338. Istaknuto je da rezultati brojnih ispitivanja drvene građe provedenih u nas pokazuju da su vrijednosti nekih mehaničkih svojstava ispitane građe veće od onih prema EN 338 s odgovarajućim modulom elastičnosti. Razmatra se i prijedlog za poboljšanje koji se može primijeniti u prijelaznom razdoblju, a zasnovan je na upotrebi neuralne mreže kao pomoćne tehnike.

Ključne riječi
razredba, hrvatski propisi, EN 338, mehanička svojstva, neuralna mreža, drvena građa

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rajčić, V., Bjelanović, A.: Razredba drvene građe, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 10

ILI:

Rajčić, V., Bjelanović, A. (2005). Razredba drvene građe, GRAĐEVINAR, 57 (10)
Autori:
Rajcic Vlatka WEB
Vlatka Rajčić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Adriana BjelanoviD WEB
Adriana Bjelanović
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet