Arhiva

UDK: 628.49:624.131.54
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 3
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Deformabilnost mehaničko-biološki obrađenog komunalnog otpada

Vlasta Szavits-Nossan, Igor Petrović, Davorin Kovačić

Sažetak

Prikazana su ispitivanja mehaničkih svojstava mehaničko-biološki obrađenog (MBO) komunalnog otpada koja se bitno razlikuju od tih svojstava neobrađenog komunalnog otpada. Dani su rezultati ispitivanja stišljivosti, konsolidacije i propusnosti MBO otpada provedena u novom velikom edometru domaće proizvodnje. Uz podatke o vlastitim rezultatima istraživanja autori su dali i pregled objavljenih rezultata istraživanja drugih autora. Usporedba je pokazala dobro slaganje rezultata.

Ključne riječi
konsolidacija, propusnost, veliki edometar, mehaničko-biološki obrađeni otpad, mehanička svojstva, stišljivost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Szavits-Nossan, V., Petrović, I., Kovačić, D.: Deformabilnost mehaničko-biološki obrađenog komunalnog otpada, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 3

ILI:

Szavits-Nossan, V., Petrović, I., Kovačić, D. (2011). Deformabilnost mehaničko-biološki obrađenog komunalnog otpada, GRAĐEVINAR, 63 (3)
Autori:
Vlasta Szavits Nossan WEB
Vlasta Szavits-Nossan
(Profesorica u mirovini)
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet

Igor Petrović
Sveučilište u Zagrebu,
Geotehnički fakultet u Varaždinu

Davorin Kovačić
Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet