Arhiva

UDK: 624.022.001.5:624.041/.042
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 6
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Numerički model za statički i dinamički proračun zidanih konstrukcija

Jure Radnić, Alen Harapin, Domagoj Matešan, Boris Trogrlić, Marija Smilović, Nikola Grgić, Goran Baloević

Sažetak

Ukratko je opisana problematika proračuna zidanih konstrukcija. Razrađen je model za statički i dinamički proračun raznih tipova zidanih konstrukcija. Modelirani su najvažniji nelinearni efekti ponašanja takvih konstrukcija, pri čemu su uključeni različiti aspekti materijalne nelinearnosti, kontaktni problemi i geometrijska nelinearnost. Prikazana je mogućnost simulacije interakcije tlo-konstrukcija. Na tri riješena primjera pokazane su neke mogućnosti primjene opisanog modela.

Ključne riječi
statički proračun, dinamički proračun, numerički model, materijalna i geometrijska nelinearnost, interakcija tlo-konstrukcija, zidane konstrukcije

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radnić, J., Harapin, A., Matešan, D., Trogrlić, B., Smilović, M., Grgić, N., Baloević, G.: Numerički model za statički i dinamički proračun zidanih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 6

ILI:

Radnić, J., Harapin, A., Matešan, D., Trogrlić, B., Smilović, M., Grgić, N., Baloević, G. (2011). Numerički model za statički i dinamički proračun zidanih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 63 (6)
Autori:
Jure Radnic WEB
Jure Radnić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Harapin Alen
Alen Harapin
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matesan WEB
Domagoj Matešan
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
TROGRLIC BORIS
Boris Trogrlić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Smilovic Marija
Marija Smilović
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Grgic Nikola2
Nikola Grgić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Goran Baloevic WEB
Goran Baloević
Sveučilište u Splitu,
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije