Arhiva

Objavljen: Građevinar 76 (2024) 3
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj letećeg pepela i vlakana banane na mehaničke karakteristike betonskih opločnika

Ananthakumar Ayyadurai, Saravanan Muthuchamy Maruthai, Devi Muthu

Sažetak

Primjena betona ojačanog prirodnim vlaknima općenito se smatra održivim pristupom razvoju infrastrukture. Ovaj je rad istraživao glavne karakteristike betonskih opločnika proizvedenih primjenom letećeg pepela, pepela od ugljena, superplastifikatora i vlakana banane kao ojačanja vlakana. Pripremljena su vlakna banane (dužine 15 mm), nakon čega je uslijedila izrada i karakterizacija betonskih opločnika. U ovome istraživanju utjecaj vlakna banane (0,5 %, 1 %, 1,5 %, 2 % i 2,5 %) i dodataka (0,5 % stalno) upotrijebljeni su u različitim omjerima mješavina za izradu blokova za popločavanje kako bi se analizirala fizikalno-mehanička svojstva. Prikazano je da opločnici koji imaju udio od 2 % modificiranih vlakana banane (u odnosu na težinu letećeg pepela) pokazuju veću tlačnu čvrstoću (7,45 % za dupli vezani opločnik i 17,12 % za cik-cak opločnike), savojnu čvrstoću (14,99 % za dupli vezani opločnik i 8,67 % za cik-cak) i vlačnu čvrstoću dobivenu cijepanjem (12,182 % za dupli vezani opločnik i 9,971 % za cik-cak opločnike) u usporedbi s ostalim omjerima smjese. Uporaba modificiranih vlakana banane kao vlakana za armiranje pokazala se vrlo učinkovitom u poboljšanju mehaničkih svojstava i životnog vijeka opločnika, što može dovesti do smanjenja izrade.

Ključne riječi
prirodno vlakno, tlačna čvrstoća, vlačna čvrstoća dobivena cijepanjem, savojna čvrstoća

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ayyadurai, A., Muthuchamy Maruthai, S., Muthu, D.: Utjecaj letećeg pepela i vlakana banane na mehaničke karakteristike betonskih opločnika , GRAĐEVINAR, 76 (2024) 3, pp. 211-222, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3873.2023

ILI:

Ayyadurai, A., Muthuchamy Maruthai, S., Muthu, D. (2024). Utjecaj letećeg pepela i vlakana banane na mehaničke karakteristike betonskih opločnika , GRAĐEVINAR, 76 (3), 211-222, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3873.2023

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
3873 Autor 1 WEB
Ananthakumar Ayyadurai
Tehnološki fakultet za žene Vivekanandha
Odjel za građevinarstvo
Tamilnadu, Indija
3873 Autor 2 WEB
Saravanan Muthuchamy Maruthai
Tehnološki fakultet za žene Vivekanandha
Odjel za građevinarstvo
Tamilnadu, Indija
3873 Autor 3 WEB
Devi Muthu
Tehnološki fakultet za žene Vivekanandha
Odjel za građevinarstvo
Tamilnadu, Indija