Arhiva

UDK: 624.012.45:624.074.6
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ojačanje armiranobetonskih stupova trakama od polimera armiranog vlaknima

Ivan Tomičić

Sažetak

Prikazana je nova tehnologija ojačanja pravokutnih stupova PAUV trakama. Pretpostavlja se zajednička ovijenost jezgre stupa postojećom poprečnom čeličnom armaturom i dodanim PAUV trakama. Za proračun potrebne armature za ovijanje stupa primjenjivani su aktualni izrazi europskih, američkih i novozelandskih propisa te najnoviji prijedlozi istraživača. Eksperimentalna istraživanja ponašanja ojačanih stupova su pokazala povećanu nosivost, duktilnost te znatnu apsorpciju energije.

Ključne riječi
ojačanja, PAV (polimer armiran vlaknima), traka, nosivost, duktilnost, stupovi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tomičić, I.: Ojačanje armiranobetonskih stupova trakama od polimera armiranog vlaknima, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 10

ILI:

Tomičić, I. (2005). Ojačanje armiranobetonskih stupova trakama od polimera armiranog vlaknima, GRAĐEVINAR, 57 (10)
Autori:
Tomicic Ivan
Ivan Tomičić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet