Arhiva

UDK: 624.022.9+624.025
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 1
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ispitivanje nosivosti univerzalne stropne i fasadne pričvrsnice

Mijo Zagorec

Sažetak

Opisano je ispitivanje jedne vrste univerzalne pričvrsnice namijenjene za pričvršćivanje lakih građevinskih ploča na stropove i fasadne zidove. Te se pričvrsnice čeličnim vijcima sidre u betonske ili zidane zidove te u betonske ili polumontažne stropove. Prikazana su višestruka ispitivanja i njihovi rezultati za razna opterećenja kojima se nastojalo utvrditi nosivost takve pričvrsnice. Tako su ustanovljene mjerodavne sile na izvlačenje koje mogu preuzeti univerzalne pričvrsnice.

Ključne riječi
nosivost, fasada, strop, laka građevinska ploča, sidrenje, sila izvlačenja, univerzalna pričvrsnica

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Zagorec, M.: Ispitivanje nosivosti univerzalne stropne i fasadne pričvrsnice, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 1

ILI:

Zagorec, M. (2004). Ispitivanje nosivosti univerzalne stropne i fasadne pričvrsnice, GRAĐEVINAR, 56 (1)
Autori:

Mijo Zagorec
Institut IGH d.d.