Arhiva

UDK: 624.022.3.004.68:627.24
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Neuralne mreže i njihova primjena u vodnom gospodarstvu

Dražen Vouk, Davor Malus, Dalibor Carević

Sažetak

U radu su detaljnije opisane neuralne mreže koje su dnaas sve češće u primjeni pri rješavanju problema iznimno visokog stupnja složenosti. Uz definiranje neuralnih mreža, dana je njihova podjela, prikaz strukture i osobina te je izdvojen pregled povijesnog razvoja. Istaknuta je primjenu neuralnih mreža unutar područja vodnog gospodarstva i to prije svega na području Hrvatske. Pri tome su ukratko opisane najznačajnije neuralne mreže koje su do danas razvijene i rabljene u praksi.

Ključne riječi
vodno gospodarstvo, podjela neuralnih mreža, povijesni razvoj, najznačajnije neuralne mreže, neuralne mreže

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vouk, D., Malus, D., Carević, D.: Neuralne mreže i njihova primjena u vodnom gospodarstvu, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 6

ILI:

Vouk, D., Malus, D., Carević, D. (2011). Neuralne mreže i njihova primjena u vodnom gospodarstvu, GRAĐEVINAR, 63 (6)
Autori:
Vouk Drazen
Dražen Vouk
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Malus Davor
Davor Malus
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Dalibor Carevic WEB
Dalibor Carević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet